น้ำมันไฮโดรลิคเก่า

โดย: จุฑามาศ 0865477878 [IP: 180.180.151.xxx]
เมื่อ: 2023-07-25 14:55:06
ที่บริษัทมีน้ำมันไฮโดรลิคเก่า ประมาณ 200 ลิตร ไม่ทราบว่ารับซื้อไหมคะ บริษัทอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ค่ะ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 287,486